SKILT & DEKOR | KRISTIANSAND

Velkommen til foliehuset.no | Profilering og reklametjenester for sørlandsbedrifter. Vi tegner, produserer og monterer bildekor, vindusdekor, skilter, banner, klebemerker, veggdekor mm. Ta kontakt for et visuelt forslag og en kostnadsvurdering av ditt reklameprosjekt.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Bildekor for Agder Fylkeskommune

LED fasadeskilt for TILHENGERSENTER SØR

Bildekor for Glamox | Stilfull sort matt finish

Bildekor for Blinkebil

Bildekor for Sky Renhold

Bildekor for Arbeiderpartiet

Områdeskilt på Dalane

Bildekor for Peppes Pizza

Skapbildekor for VEØY

One Way Vision for TRENER 1

Bildekor for Norlock

Vindusdekor for Villa Cecilie

Foliering | Bildekor for Tandberg Transport – Foto: Karl T. Tandberg

Fasadeskilt / Plateskilt for KBM

Arbeidstegning og monteringsverktøy

Foliehuset ute på monteringsoppdrag

Veggdekor for KBM

Frosting av glassveranda

Bildekor for Fluid Film

Bildekor for Marshall Trading AS

Fasadeskilt for TRENER 1

Foliedekor under produksjon

Trekkvogndekor for Veøy

Bildekor for ServicePartner1

Bildekor for Derbitak MALCO

Bildekor for Elitevask

Foliering | Bildekor for Tandberg Transport – Foto: Karl T. Tandberg

Bildekor for Elitevask

Bildekor for SERVICEPARTNER1

Bildekor for Peppes Pizza

LED fasadeskilt for TILHENGERSENTER SØR

FOLIEHUSET

Bildekor for Norlock

Områdeskilt på Dalane

Vindusdekor for Huseierne